Sklep internetowy goodsport.pl działający pod domeną www.goodsport.pl prowadzony jest przez firmę GMB Bracia Książek Spółka Jawna z siedzibą w Andrychowie przy ul. Krakowskiej 68

GMB Bracia Książek Spółka Jawna

NIP:55126118898

REGON: 123069752

 

Przyjmowanie i realizacja zamówień

 

1. Sprzedaż towarów w sklepie goodsport.pl odbywa sie za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia:

a. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem adresu internetowego www.goodsport.pl lub przez wysłanie e-maila na adres internet@goodsport.pl z nazwą i ceną towaru, imieniem i nazwiskiem lub nazwą firmy, danymi adresowymi, nr. telefonu i wybraną formą płatności i dostawy.  Klient składa zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny na jednej ze stron Sklepu internetowego. Zamówienie określa m.in. jakie towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji.

b. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o złożonym zamówieniu. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.

c. Następnie Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji. W razie braku możliwości zrealizowania zamówienia Sprzedawca wysyła na adres e-mail Klienta informację o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji.

d. Jeżeli Sprzedawca przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu niezwłocznie informację drogą elektroniczną o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.

e. Jeżeli Klient jest Konsumentem, Sprzedawca, nie później niż do czasu dostawy towaru, potwierdzi mu zawarcie oraz ustalone warunki Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku.

f. Zamówienie w Sklepie internetowym Sprzedawcy można złożyć w następujący sposób:

  •  za pomocą systemu informatycznego (stron internetowych) Sklepu internetowego,

 

  • telefonicznie pod numerem telefonu działu handlowego, właściwym dla danego Sklepu internetowego.


Takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów,

g. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji bądź poinformowanie o odmowie jego zrealizowania następuje w ciągu maksymalnie 3 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 9:00-16:00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

 

3. Realizacja zamówień oznacza czas od momentu zgłoszenia zamówienia do chwili przekazania go spedytorowi do wysyłki.

4. Czas realizacji zamówienia dla produktów oznaczonych jako dostępne wynosi od 1 do 2 dni roboczych.

5. Zamówienie złożone poza godzinami pracy sklepu jest realizowane od następnego, najbliższego dnia pracy.

6. W przypadku gdy towar nie znajduje się w magazynie czas realizacji może się wydłużyć, wówczas pracownik sklepu kontaktuje się z kupującym.

7. Do każdego zakupu wystawiany jest paragon lub faktura VAT.

8. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w celu realizacji zamówienia a także umieszczenia ich w bazie goodsport.pl .

9. Czas dostawy zamówienia jest mierzony od chwili przekazanie przesyłki spedytorowi do momentu przekazania jej klientowi. Przesyłki kurierskie dostarczane są w ciągu 2 dni roboczych. Sklep goodsport.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie dostawy spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez klienta.

10. W przypadku niektórych produktów sklep goodsport.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia rodzaju dostawy do przesyłki kurierskiej.

11. Wszystkie towary dostępne w sklepie goodsport.pl objęte są gwarancja udzielaną przez producenta danego towaru.

 

Ceny towarów

 

1. Ceny wszystkich towarów podane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT.

2. Koszty dostawy towaru do klienta zostaną umieszczone na fakturze jako osobna pozycja.Cennik dostaw znajduje się w osobnej zakładce.

3. Sklep goodsport.pl zastrzega sobie prawo zmiany cen oferowanych produktów umieszczonych w sklepie internetowym goodsport.pl, a także wprowadzania i anulowania promocji.

 

Formy płatności

 

1.Przelew -po zaksięgowaniu pieniędzy na naszym koncie paczka zostaje wysłana.

2. Płatność za pośrednictwem internetowego systemu płatniczego.

3. Płatność za pobraniem, klient płaci za towar przy odbiorze przesyłki.

4. W przypadku niektórych towarów sklep goodsport.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia form płatności.

 

Reklamacje

 

1. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu towaru, dokładny opis wady produktu oraz karta gwarancyjna(jeśli jest dołączona do produktu).

2. Sklep zobowiązuje się do udzielenia Kupującemu odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni roboczych (jeżeli warunki gwarancji nie stanowią inaczej) od daty otrzymania reklamowanego towaru. Za datę otrzymania reklamowanego towaru przyjmuje się dzień, w którym towar ten zostanie dostarczony do sklepu.

3. Klient, który stwierdzi podejrzenie naruszenia lub uszkodzenia zawartości przesyłki (rozerwany karton, zgniecione pudełko, przecięta taśma firmowa z naszym logo, itd.)powinien w takiej sytuacji sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera! Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.

4. Sklep goodsport.pl uwzględnia reklamacje z tytułu rękojmi tylko w uzasadnionych przypadkach. W przypadku gdy do towaru dołączona jest gwarancja producenta lub dystrybutora, jest ona podstawą reklamacji.

5. Każdy towar zakupiony wysyłkowo można zwrócić w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Konsument musi pisemnie powiadomić sprzedającego o zamiarze zwrotu towaru. Wzór takiego powiadomienia znajduje się poniżej w formacie PDF. Liczy się termin otrzymania przez sprzedawcę stosownego zawiadomienia. Zwracany towar nie może być używany, nie może nosić żadnych śladów używania. Wraz z towarem należy zwrócić wszystkie dodatki oraz dołączone gratisy. Zwrotowi podlega cena zakupionego sprzętu oraz najniższa cena za transport dostępna dla danego towaru. Towar do zwrotu Kupujący dostarcza na własny koszt, po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie sprzedającego. Zwrot ceny sprzętu następuje w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania zwracanego sprzętu przelewem bankowym na konto Kupującego.

6. Sklep nie przyjmuje przesyłek reklamacyjnych za pobraniem.

7. Podstawy do reklamacji nie stanowią różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z oglądanymi na stronie sklepu internetowego goodsport.pl, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Klienta.

8. Okres obowiązywania gwarancji jest różny dla poszczególnych producentów i produktów.

 

Pozostałe postanowienia regulaminu

 

1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z polskim prawem pomiędzy Klientem a firmą GMB Bracia Książek Spółka Jawna. Dowodem zakupu jest paragon lub faktura VAT.

2. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą.

3. Firma GMB zastrzega sobie prawo do zmiany oferty prezentowanej na stronie www.goodsport.pl

4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

5. Sklep goodsport.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość