Usługi Cena brutto
Montaż insertu w narcie (1 insert) 10 zł
Montaż płyty do nart 29 zł
Montaż wiązań narciarskich 50 zł
Montaż wiązań narciarskich bez wiercenia 20 zł
Montaż wiązań snowboardowych 20 zł
Ostrzenie nart z wyrównaniem ślizgów 40 zł
Ostrzenie nart ręczne 60 zł
Ostrzenie snowboardu z wyrównaniem śligów 55 zł
Pełna regeneracja ślizgów nart z ostrzeniem i smarowaniem na gorąco 90 zł
Pełna regeneracja ślizgów snowboardu z ostrzeniem i smarowaniem na gorąco 100 - 120 zł
Punktowe zalewanie ślizgu nart/snowboardu 25 zł
Regulacja wiązań nart/snowboardu 15 zł
Smarowanie nart na zimno/gorąco 9/20 zł
Smarowanie snowboardu na zimno/gorąco 18/25 zł
Smarowanie wiązań narciarskich 10 zł
Usuwanie smaru cykliną i zmywaczem 10 zł
Wklejka (1 cm2) 30 zł
Ładowanie...