Cennik serwisu narciarskiego w GMB

Usługi Cena brutto
Montaż insertu w narcie (1 insert) 10
Montaż płyty do nart 29
Montaż wiązań narciarskich 40
Montaż wiązań narciarskich bez wiercenia 15
Montaż wiązań snowboardowych 15
Ostrzenie nart z wyrównaniem ślizgów 35
Ostrzenie nart ręczne 55
Ostrzenie snowboardu z wyrównaniem śligów 45
Pełna regeneracja ślizgów nart z ostrzeniem i smarowaniem na gorąco 70
Pełna regeneracja ślizgów snowboardu z ostrzeniem i smarowaniem na gorąco 100 - 120
Punktowe zalewanie ślizgu nart/snowboardu 25
Regukacja wiązań nart/snowboardu 9
Smarowanie nart na zimno/gorąco 9/20
Smarowanie snowboardu na zimno/gorąco 18/25
Smarowanie wiązań narciarskich 9
Usuwanie smaru cykliną i zmywaczem 9
Wklejka (1 cm2) 30