Cennik serwisu narciarskiego w GMB

Usługi Cena brutto
Montaż insertu w narcie (1 insert) 10
Montaż płyty do nart 29
Montaż wiązań narciarskich 50
Montaż wiązań narciarskich bez wiercenia 20
Montaż wiązań snowboardowych 20
Ostrzenie nart z wyrównaniem ślizgów 40
Ostrzenie nart ręczne 60
Ostrzenie snowboardu z wyrównaniem śligów 55
Pełna regeneracja ślizgów nart z ostrzeniem i smarowaniem na gorąco 90
Pełna regeneracja ślizgów snowboardu z ostrzeniem i smarowaniem na gorąco 100 - 120
Punktowe zalewanie ślizgu nart/snowboardu 25
Regulacja wiązań nart/snowboardu 15
Smarowanie nart na zimno/gorąco 9/20
Smarowanie snowboardu na zimno/gorąco 18/25
Smarowanie wiązań narciarskich 10
Usuwanie smaru cykliną i zmywaczem 10
Wklejka (1 cm2) 30